ബോസിനോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേലക്കാരികൾ ജ്യൂസിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു…ഒളിക്യാമറയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ

ബോസിനോടുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേലക്കാരികൾ ജ്യൂസിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു. അടുക്കളയിലെ ക്യാമറയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞതോടെയാണ് വേലക്കാരികളുടെ ഈ ചെയ്തികൾ വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത്. വേലക്കാരികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വഭാവികത തോന്നിയതിനെ തുടർന്നാണ് അടുക്കളയിൽ ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

നിത്യേനയുളള അടുക്കളജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ സൂത്രത്തിലാണ് ഇവർ ജ്യൂസിൽ സ്വന്തം മൂത്രം കലർത്തുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ട വീട്ടുകാർ നടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കുവൈത്തിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ വേലക്കാരികളാണ് ഈ പണി ഒപ്പിച്ചത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

You must be logged in to post a comment Login