”പട്ടികടിച്ചതിനു എന്താണ് തെളിവ് ? ഞാൻ കടിച്ചേ എന്ന് പട്ടി നേരിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞോ ..???

”പട്ടികടിച്ചതിനു തെളിവുണ്ടോ ???” : രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് നടത്തിയ വിവാദ പ്രസംഗത്തെ പറ്റി ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ പറയുന്നതു കേൾക്കാം ഇവിടെ ..

”പട്ടികടിച്ചതിനു എന്താണ് തെളിവ് ? ഞാൻ കടിച്ചേ എന്ന് പട്ടി നേരിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞോ ..??? ” : രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്

''പട്ടികടിച്ചതിനു തെളിവുണ്ടോ ???'' : രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്

''പട്ടികടിച്ചതിനു തെളിവുണ്ടോ ???'' : രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് ———————————————————————Click Here To Free Subscribe! ► http://goo.gl/Y4yRZGWebsite ► http://www.asianetnews.tvFacebook ► https://www.facebook.com/AsianetNewsTwitter ► https://twitter.com/asianetnewstvPinterest ► http://www.pinterest.com/asianetnewsVine ► https://www.vine.co/Asianet.News#asianetnews #renjiniharidas

Posted by Asianet News on Thursday, June 25, 2015

You must be logged in to post a comment Login