ഒരു നിവിന്‍ പോളി സിനിമ എങ്ങനെ നിര്‍മ്മിക്കാം

ഒരു നിവിന്‍ പോളി സിനിമ എങ്ങനെ നിര്‍മ്മിക്കാം.. നിവിന്‍ പോളിയെ വച്ച് സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായി ഒരു വീഡിയോ യു ടുബിൽ തകർക്കുന്നു. ഇതാ അത് കാണാത്തവര്ക്ക് വേണ്ടി ..

how-to-make-a-Nivin-Pouly-movie

You must be logged in to post a comment Login