തോമാച്ചന്റെ വിവാഹമോചന കേസ്

തോമാച്ചന്റെ വിവാഹമോചന കേസ്

തോമാച്ചൻ വിവാഹ മോചനത്തിനു കേസ് കൊടുത്തു.. ??

ജഡ്ജി:- “എന്താ പ്രശ്നം..?”

തോമാച്ചൻ:- ” കിടപ്പ് മുറിയിൽ ഭാര്യയില്‍ നിന്നും **** തൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല..” ?

ജഡ്ജി ഭാര്യയോട്:- “എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ..?” ?

ഭാര്യ:- “ആ നാട്ടില്‍ ഇയാള്‍ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ..” ?

You must be logged in to post a comment Login