ശശി എന്നും ശശി തന്നെ

ഒരു ദിവസം ട്രെയിൻ ഡ്രൈവറായ ശശി ട്രെയിൻ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ,
.
.
.
പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി പറന്പിൽ കൂടി ഓടാൻ തുടങ്ങി
.
.
.
Lot of people died
.
.
.
.
Station master suspended sasi and askd
“What happened?”:-@
.
.
.
# sasi: ട്രെയിൻ ഓടിച്ചു വരുന്പോൾ ഒരാള് പാളത്തിൽ കിടക്കുന്നു,
.
.
.
.
St.master : ഒരാളുടെ ജീവന രക്ഷിക്കാൻ എത്ര പേരാ മരിച്ചത് > ട്രെയിൻ അവന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ കയറ്റി വിടാമായിരുന്നില ്ലേ..
.
.

sasi :”ഞാനും അതാ നോക്കിയത്,പക്ഷെ ട്രെയിൻ അടുത്തു എത്താൻ ആയപ്പോൾ ആ തെണ്ടി എണീറ്റ്‌ അടുത്ത പറന്പിൽ കൂടി ഓടി,.. ”

2 Responses to ശശി എന്നും ശശി തന്നെ

  1. Pingback: gemelli hermes

  2. Pingback: gucci firenze lavoro

You must be logged in to post a comment Login