വിവാഹ തട്ടിപ്പ് വീരന്‍ പിടിയിലായി

ഈ സ്ത്രീകള്‍ തങ്ങള്‍ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പുരുഷനെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കരില്ലേ ? ഇതാ ഒരു വിരുതന്‍ പല സ്ത്രീകളെ പറ്റിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ച കഥ.

You must be logged in to post a comment Login