മൂര്‍ഖന്‍

മൂര്‍ഖന്‍ കടിച്ചത് നന്നായി.. വല്ല നീര്‍കോലിയോ മറ്റോ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ മാനം പോയേനെ

You must be logged in to post a comment Login