മഴ ദൈവങ്ങളെ കേരളത്തില്‍ മഴ പെയിക്കണേ – തമിഴ്നാട്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു ..

മഴയില്ലാതെ മുല്ലപെരിയറില്‍ വെള്ളം കുറഞ്ഞതോടെ തമിള്‍ നാട് ദുരിതത്തില്‍ ആയി. കൃഷികള്‍ നശിച്ചു തുടങ്ങി. കേരളത്തില്‍ മഴ പെയ്യുവാന്‍ വേണ്ടി തമിള്‍ നാടില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന യജ്ഞം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു .. മുല്ലപെരിയറില്‍ വെള്ളം കുറഞ്ഞാല്‍ തമിള്‍ നാടിന്‍റെ പല സ്ഥലങ്ങളും മരുഭൂമി ആയി തീരുമോ എന്നാണ് ജനങളുടെ ഭയം ഇതാ കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ വായിക്കൂ ..

You must be logged in to post a comment Login