മലയാളം സിനിമയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകള്‍

ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ മിക്ക മലയാളം സിനിമകളുടെയും പേരുകള്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകള്‍ ആണ്. പണ്ട് പദ്മരജനെയും, ഭരതനേയും, ഫാസിലിനെ പോലെയുള്ള സംവിധയകള്‍ നല്ല മലയാളം പേരുകള്‍ ഉള്ള സിനിമള്‍ നിര്‍മിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഇത് എന്ത് പറ്റി ?

ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമള്‍ കോപ്പി അടിക്കുമ്പോള്‍ മുഴുവനായി കോപ്പി അടിക്കാതെ പേര് എങ്കിലും മലയാളത്തില്‍ ഇടുവാന്‍ ശ്രധിക്കണ്ടേ.. കഷ്ടം..

ഇതാ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ സിനിമകളുടെ പേരുകള്‍ ….

 

 

2 Responses to മലയാളം സിനിമയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകള്‍

 1. Anonymous July 17, 2012 at 1:33 pm

  Dear Mr Saroj Kumar 

  Thank for your comments.

  Your  Malayalam translation seems to be funny. 
  Masters  as മാഷുമാര്‍. Ha ha ha.. വേറെ
  ഒരു വാക്കും കിട്ടിയില്ലേ മാഷെ   Masters എന്നാ അടിപൊളി വാക്കിനെ
  മലയാളത്തില്‍ translate
  ചെയ്യുവാന്‍  ?

  Bachelor Party, Second Show, salt and Pepper,
  Masters etc have its own special meaning when used in English. When you
  translate it into Malayalam, no need to take the meaning of word by word. Eg. You
  have mentioned as ചെറുപ്പക്കാരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം (Bachelor Party),.

  എന്താ മാഷെ ഇത്, ഇങ്ങനെയാണോ
  മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴി മാറ്റുന്നത് ?

  We have so many better Malayalam words to express the same meaning. E.g.
   അടിപൊളി, ചെത്ത്‌ etc. So why to take word
  by word meaning. We can find out better words in Malayalam than English.

  I was really surprised to see your interpretation about
  Salt and Pepper. You have mentioned that the name indicates the color of the
  hero’s beard and his age.. ha ha ha.. 
  The director had chosen that name just because the movie was all about
  food and food preparations. Not to indicate the color of Lal’s dull beard..  

  The name Salt and Pepper is the apt name in
  English for a movie expressing the taste of any English food. But when we think
  about Malayalam name, we should think about some other good words indicating
  the taste of the food. No need to take ഉപ്പും കുരുമുളകും. 

  That word will not give any good effect when we think about
  our traditional tasty foods. But salt and pepper are used by English people for
  every food to make it more tastier. So it is apt for English.  We use many more spices to our food and so ഉപ്പും കുരുമുളകും need not be
  the suitable word when we try to highlight the taste of any Mallu food…

  Best regards

  Jose

   

 2. SarojKumar July 17, 2012 at 12:52 pm

  First of you must know why a film is named in English or Malayalam. To convey an idea. It doesn’t matter which language. Also some of the titles here CANNOT be translated in malayalam you fool.  ചെറുപ്പക്കാരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം (Bachelor Party),  രണ്ടാമത്തെ കളി (Second Show),  സാധാരണ (Ordinary),  സുന്ദരം (beautiful),  ഉപ്പും കുരുമുളകും (Salt ‘n Pepper -which actually means the colour of Hero’s beard & his age denoted by the slang salt ‘n pepper),  രത്നമാല (Diamond Necklace),  മാഷുംമാര്‍ (Masters) etc. Dont you think it looks stupid. Who will go & watch the films with such names. So grow some brains before posting idiotic things. 

You must be logged in to post a comment Login