ബിജുകുട്ടന്റെ നല്ല സമയം

 

 

ബിജുകുട്ടന്‍റെയൊക്കെ ഒരു യോഗം ..എങ്ങനെ നടന്ന ആളാണ് .. ഇപ്പോള്‍ ഇതാ കണ്ടില്ലേ..
തെറ്റിധരികേണ്ട.. ഇത് ഒരു സിനിമ സീന്‍ ആണ്..

You must be logged in to post a comment Login