പേന്‍ പിടുത്തം

പണ്ടൊക്കെ നാട്ടിന്‍ പുറങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ കൂട്ടമായി ഇരുന്നു പേന്‍ പിടിക്കുന്നത്‌ കാണാമായിരുന്നു.

ഇപ്പഴത്തെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ തലയിലും പേന്‍ ഉണ്ടോ ?

ഇതാ ഒരു മോഡേണ്‍ പേന്‍ പിടുത്തം .

You must be logged in to post a comment Login