പൂവാലന്മാരുടെ വില കളയുവാന്‍ ഇതാ ഒരു പൂവാലന്‍

 

 

പല പൂവലന്മാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. പക്ഷെ ഇത് പോലെ ഒരുത്തനെ ആദ്യം കാണുകയാണ് ….

കഷ്ടം.. ആണുങ്ങളുടെ പേര് കളയാന്‍ ഓരോരുത്തര്‍ ഇറങ്ങികോളും….

ENJOY THIS PHOTO…

ഇതാ വേറൊരു കൂട്ടം വായി നോക്കികള്‍.. പാവം മദാമ്മ.. അവന്മാര്‍ കിട്ടിയ ചാന്‍സ് മുതലാക്കുന്നത് കണ്ടോ ?

2 Responses to പൂവാലന്മാരുടെ വില കളയുവാന്‍ ഇതാ ഒരു പൂവാലന്‍

  1. Pingback: uggs outlet

  2. Pingback: Cathy

You must be logged in to post a comment Login