പുരുഷ പീഡനം – എതിര്‍ത്ത പുരുഷനെ സ്ത്രീ കുത്തി പരുക്ക് ഏല്പിച്ചു

ലണ്ടന്‍ നിലാണ് സംഭവം .. ഹോളിവൂഡ്‌ സിനിമ നടി Luminitta ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറെ കത്തി കാട്ടി പീഡിപ്പികുവാന്‍ ശ്രമിച്ചു. രണ്ടു പ്രാവശ്യം പീഡനം സഹിച്ച ഡ്രൈവര്‍, മൂന്നാം പ്രവിശവും പീഡനംത്തിനു മുതിര്‍ന്നപ്പോള്‍, തനിക്കു ഇനിയും പീഡനത്തിനു സഹകരിക്കുവാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചപ്പോള്‍, ആ സ്ത്രീ ദേഷ്യപെട്ടു കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി പരുക്കേ ഏല്പിച്ചു എന്നാണ് കേസ്
മൂന്ന് പീഡനം ഒരുമിച്ചു താങ്ങുവാന്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നു അവള്‍ മനസിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു … കുറെ കൂടി സമയം കൊടുത്തിരുന്നു എങ്കില്‍ ആ ഡ്രൈവര്‍ മൂന്നല്ല മുപ്പതു പീഡനം സഹിച്ചേനെ, അതും സന്തോഷത്തോടെ .. പക്ഷെ എല്ലാം കളഞ്ഞില്ലേ ..

ഇതാ കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ …

You must be logged in to post a comment Login