പത്തു ലക്ഷം രൂപ ചിലവായി പോയോ അതോ ചില “വായിൽ” പോയോ ?

പീതാംബര കുറുപ്പിന്റെ കണക്കു പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വൈറ്റിങ്ങ് ഷെഡ്‌ പണിയണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത്‌ പത്തു ലക്ഷം രൂപ എങ്കിലും വേണം .. ഇറ്റാലിയൻ മാര്ബിളിനോക്കെ എന്താ വില …

പത്തു ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതല് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ ..

എന്തായാലും കുളത്തൂപുഴയിലെ ജനങ്ങൾ കുറുപ്പ് നോട് കണക്കു ചോദിക്കും എന്നുറപ്പാണ് ..
4

5

41

42

4 Responses to പത്തു ലക്ഷം രൂപ ചിലവായി പോയോ അതോ ചില “വായിൽ” പോയോ ?

  1. Pingback: シャネル コスメ

  2. Pingback: tory burch バッグ

  3. Pingback: tory burch 財布

  4. Pingback: シャネル 財布

You must be logged in to post a comment Login