നരേന്ദ്ര മോഡിയുടെ അടിപൊളി ഓണം ആശംസ .. അതും മലയാളത്തിൽ

മലയാളികള്‍ക്കായി നരേന്ദ്ര മോഡിയുടെ വക ഓണം ആശംസകള്‍. !! അദ്ദേഹം മലയാളത്തില്‍ തന്നെയാണ് ആശംസകള്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. .. സംഭവം അടിപൊളി .. ഇതാ കണ്ടു നോക്കൂ..
1

You must be logged in to post a comment Login