താന്‍ കുഴിച്ച കുഴിയില്‍…..

കാമുകനെ സ്വന്തമാക്കുവാന്‍ വേണ്ടി സ്വന്തം ഭര്‍ത്താവിനെ കൊല്ലുവാന്‍ ഗുണ്ടകളെ നിയോഗിച്ച സ്ത്രീയെ ആ ഗുണ്ടകള്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ കൊന്ന ശേഷം മാറി മാറി മാനഭംഗ പെടുത്തി …

താന്‍ കുഴിച്ച കുഴിയില്‍ തന്‍ തന്നെ വീണു

കൊടുത്താല്‍ കൊല്ലത്തും കിട്ടും

മുതലായ പഴംചോല്ലുകള്‍ക്ക് അര്‍ഥം ഉണ്ടായി …

Times of India Reports this news from Patna

 

 

 

 

 

 

 

 

Here is your link to read more about this special NEWS…

http://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata-/Woman-raped-by-goons-she-hired-to-kill-husband/articleshow/12510786.cms

You must be logged in to post a comment Login