തലയില്‍ ഇടിത്തീ വീഴാന്‍ വേണ്ടി ഇതാ ഒരു പ്രാര്‍ത്ഥന

തലയില്‍ ഇടിത്തീ വീഴാന്‍ വേണ്ടി ഇതാ ഒരു കൂട്ട പ്രാര്‍ത്ഥന.. വേണമെങ്കില്‍ നിങ്ങളും കൂടി ചേര്‍ന്നോളൂ .. ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനല്ലേ …

You must be logged in to post a comment Login