ട്രെയിന്‍ എന്താ ഇയാളുടെ തറവാട്ടു സ്വത്തോ?

 

Don’t worry. This scene is not from India. It seems it is from Bangladesh.

 

എന്നാലും  ട്രെയിന്‍ എന്താ ഇയാളുടെ തറവാട്ടു സ്വത്തോ ?

എണീറ്റ്‌ പോയാല്‍ സീറ്റ്‌ പോകുമെങ്കില്‍ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു വഴി ? ഇതു തന്നെ

ഇതൊക്കെ പിടിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ പറ്റുന്ന കരിയങ്ങള്‍  ആണോ  ?

32 Responses to ട്രെയിന്‍ എന്താ ഇയാളുടെ തറവാട്ടു സ്വത്തോ?

 1. Pingback: Las Vegas shows

 2. Pingback: neon open signs 97n

 3. Pingback: צילום ביוב

 4. Pingback: Read This

 5. Pingback: cash loan

 6. Pingback: payday loans

 7. Pingback: cash loans

 8. Pingback: Ventilation Cleaning

 9. Pingback: Stretch Cadillac Escalades

 10. Pingback: MyNoCreditCheckLoans

 11. Pingback: cigarette electronique

 12. Pingback: Find Out More

 13. Pingback: South Carolina Trolley Rental Guidelines

 14. Pingback: ecigarette

 15. Pingback: car insurance tips for h1b

 16. Pingback: Porr

 17. Pingback: scott tucker trinidad tobago

 18. Pingback: GSM Ortung

 19. Pingback: Backup sump pump

 20. Pingback: inexpensive auto insurance rates

 21. Pingback: Garage Door Service

 22. Pingback: how to make a website

 23. Pingback: credit voiture

 24. Pingback: freecreditreport

 25. Pingback: http://www.disegnitatuaggi.com

 26. Pingback: justthousands.com lainaa

 27. Pingback: profumi

 28. Pingback: discount tire coupons

 29. Pingback: how to get my ex back

 30. Pingback: pikalaina

 31. Pingback: เพลงใหม่ นท

 32. Pingback: silicone wristbands

You must be logged in to post a comment Login