ടോങ്ങോയിലെ സ്ത്രീകളുടെ വിചിത്രമായ സമര മുറ – No Sex Strike

ടോങ്ങോയിലെ പ്രസിഡന്റ്‌ രാജി വൈക്കേണ്ടി വരുമോ ? ഇത്തവണ സ്ത്രീകള്‍ രണ്ടും കല്പിച്ചാണ് .

പ്രസിഡണ്ട്‌ നു എതിരായിയുള്ള തങ്ങളുടെ സമരത്തിന്‌ പുരുഷന്മാരുടെ പൂര്‍ണ പിന്തുണ ലഫിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി ടോങ്ങോയിലെ സ്ത്രീകള്‍ പുതിയ ഒരു സമര തന്ത്രം ആവിഷ്കരിച്ചു .. No Sex Strike . അവിടുത്തെ സ്ത്രീകള്‍ ഒരാഴ്ചതേക്ക് പുരുഷന്മാരുമായി സെക്സില്‍ എര്പെടുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അത് മൂലം സഹി കെടുന്ന പുരുഷന്മ്മാര്‍ തങ്ങളുടെ സമരത്തിനു പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കും എന്നാണ് സ്ത്രീകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ..

ഈ സമരം വിജയിക്കുമോ എന്ന് അവിടുത്തെ പല സ്ത്രീകളും സംശയം പ്രകടിപിച്ചു. ഒരാഴ്ച സമയം കുറച്ചു കൂടുതല്‍ ആണെന്ന് ആണ് അവരില്‍ പലരുടെയും അഫിപ്രായം. കൂടിയാല്‍ രണ്ടു ദിവസം മതിയായിരുന്നു ഈ സമരം എന്നാണ് പല സ്ത്രീകളും അഫിപ്രയപെട്ടത്‌ …

ടോങ്ങോയിലെ പ്രസിഡന്റ്‌ രാജി വൈക്കേണ്ടി വരുമോ ?

ടോങ്ങോയിലെ പുരുഷന്മ്മാര്‍ സ്ത്രീകളുടെ മുന്‍പില്‍ മുട്ട് മടക്കേണ്ടി വരുമോ ? അവര്‍ പ്രസിടെന്റിന്റെ കഴുത്തിന്‌ പിടിച്ചു പുറത്താകുമോ ? സെക്സ് ആണോ പ്രസിഡണ്ട്‌ ആണോ വലുത് ?

ഈ ഒരാഴ്ച ക്കുള്ളില്‍ ടോങ്ങോയിലെ പുരുഷന്മ്മര്‍ക്ക് പലതും തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും .. .. ഈ സമരം പുരുഷന്മാര്‍ പൊളിക്കുമോ അതോ സ്ത്രീകള്‍ സ്വയം പൊളിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണുക തന്നെ..

 

ഇതാ കൂടുതല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ …

Togo Sex Strike: Women’s Group Plans To Withhold Sex

In Effort To Unseat President Faure Gnassingbe

 

LOME, Togo (AP) — The female wing of a civil rights group is urging women in Togo to stage a week-long sex strike to demand the resignation of the country’s president.

Women are being asked to start withholding sex from their husbands or partners as of Monday, said Isabelle Ameganvi, leader of the women’s wing of the group Let’s Save Togo. She said the strike will put pressure on Togo’s men to take action against President Faure Gnassingbe.

Ameganvi, a lawyer, told The Associated Press that her group is following the example of Liberia’s women, who used a sex strike in 2003 to campaign for peace.

“We have many means to oblige men to understand what women want in Togo,” Ameganvi said.

The sex strike was announced at a rally Saturday of several thousand in the capital city, Lome. The demonstration was organized by a coalition that is protesting recent electoral reforms, which they say will make it easier for Gnassingbe’s party to win re-election in the parliamentary polls set for October.

Gnassingbe came to power in 2005, following the death of his father, Eyadema Gnassingbe, who ruled the West African country for 38 years. Gnassingbe has not commented on the sex strike, nor has his wife. Earlier this month, two anti-Gnassingbe protests were dispersed by police using tear gas and more than 100 people were arrested.

At Saturday’s rally, which ended peacefully, Jean-Pierre Fabre, leader of the National Alliance for Change opposition party, called for Gnassingbe’s resignation. Other opposition leaders called for civil disobedience.

But it is the sex strike that has people talking in this small country of more than 6 million people.

“It’s a good thing for us women to observe this sex strike as long as our children are in jail now. I believe that by observing this, we will get them released,” Abla Tamekloe said. “For me, it’s like fasting, and unless you fast, you will not get what you want from God.”

When asked if her husband would agree, Tamekloe said: “It is easy for me to observe it. I am used to it, but I am not sure my husband will accept, but I have to explain to him.”

Another Togolese woman said she supports the sex strike, but she does not know if she can carry it out for a full week.

“I do agree that we women have to observe this sex strike but I know my husband will not let me complete it. He may agree at first, but as far as I know him, he will change overnight,” Judith Agbetoglo said. “So I don’t believe I can do the one-week sex strike. Otherwise, I will have serious issues with him. He likes that too much.”

Though the call for a sex strike seemed to please many women, some men, including heads of opposition parties and human rights groups in the anti-Gnassingbe coalition, did not believe it would be a success.

“One week sex strike is too much,” said Fabre of the National Alliance for Change, who suggested a shorter period, amid laughter from the crowd at the demonstration. “Let’s go for only two days”.

Others were skeptical of Isabelle Ameganvi’s call.

“It is easy for her to say because she is not married herself. She does not live with a man at home,” said Ekoue Blame, a Togolese journalist. “Does she think women who live with their husband will be able to observe that? By the way, who controls what couples do behind closed doors?”

http://www.huffingtonpost.com/2012/08/27/togo-sex-strike-against-president-faure-gnassingbe_n_1832575.html

 

You must be logged in to post a comment Login