ചെരുപ്പ്

രണ്ടു മാരുതി കാര്‍ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ ചെരിപ്പിട്ടു നടക്കാമായിരുന്നു

You must be logged in to post a comment Login