ചില നഗ്ന സത്യങ്ങൾ

സ്ത്രീകളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിനു വഴങ്ങി വെള്ളമടിക്കാൻ നിർബ്ബന്ധിതരാവുന്ന ഭൂമിയിലെ ഏക വസ്തുവാണ് കിണറ്റിലെ മോട്ടോര്‍ !!!???
——————-

പണ്ട് വീടിനകത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണവും പുറത്ത് കക്കൂസുമായിരുന്നു.
ഇന്ന് പുറത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണവും വീടിനുള്ളിൽ നിറയേ കക്കൂസും.
എന്തൊരു മാറ്റാല്ലേ!!!???
മനുഷ്യന്റെ ഓരോ വിവരക്കേട്നോക്കുക
——————-

നീയൊരു മൃഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേഷ്യംവരും..
നീയൊരു പുലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഭിമാനം കൊള്ളും.
പുലിയെന്താ മൃഗമല്ലേ ??? ?
——————-

നിന്നെ കാണാൻ കിളിയേ പോലുണ്ട്‌ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം… ? മൂങ്ങയേ പോലുണ്ട്‌ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശ്യം.. മൂങ്ങയെന്താ കിളിയല്ലേ..??
——————-

ഫ്രെണ്ട്സുമായി ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ എത്ര കഴുകിയാലും ശരിയാകില്ല മറ്റൊരാൾ ബില്ല് അടക്കുന്നത് വരെ..

—————

അന്നും, ഇന്നും കല്യാണത്തിന് പോയാൽ ആത്മാർഥരായ സപ്ലയർമാരെ കാണണമെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്തെക്ക് ചെന്നോക്കണം…! കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് പോകും

—————-

ശാസ്ത്രം ഇത്രയൊക്കെ വളർന്നിട്ടും
മസാലദോശയുടെ അത്രയും
വലിപ്പമുള്ളൊരു പ്ലെയിറ്റ്
കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് എന്നെ വല്ലാതെ
വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്

———-

1000രൂപ കടം ചോദിച്ചാൽ ഒരുത്തന്‍റെയും കയ്യിൽ 100 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല…
100രൂപയ്ക്ക് ചില്ലറ ചോദിച്ചാലോ എല്ലാത്തിന്‍റെയും കയ്യിൽ 1000ന്‍റെ നോട്ട് മാത്രം.
എന്താ ഈ നാടിങ്ങനെ?
??????

You must be logged in to post a comment Login