കോപ്പിയടി

ശശി പത്തില്‍ പഠിക്കുന്ന സമയം ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷക്ക് ഇരിക്കുകയാണ്
.. വിഷയം ബയോളജി .
സ്ത്രീ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഡയഗ്രം വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം
. ടീച്ചര്‍ ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ട് സൂസമ്മയും കൂട്ടുകാരികളും നാണിച്ചു തലകുനിച്ചിരുന്നു ……
… കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂസ്സംമയെയും കൂട്ടരെയും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ശശി എഴുന്നേറ്റുനിന്നു ടീച്ചറോട്
” ടീച്ചറെ ദേ ഇവളുംമാര്‍ നോക്കി വരയ്ക്കുന്നു ”

2 Responses to കോപ്പിയടി

  1. Pingback: gucci firenze outlet

  2. Pingback: ray ban wayfarer limited edition gold price

You must be logged in to post a comment Login