കൃഷി ചെയ്യൂമ്പോൾ മാത്രമല്ല മമ്മൂട്ടി സണ്‍ ഗ്ലാസ്‌ വയ്ക്കുന്നത്… പിന്നെയോ

ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും സണ്‍ ഗ്ലാസ്‌ വയ്ക്കും …കുളിക്കുമ്പോൾ അത് ഊരുമോ ആവോ ..

mammootty-and-biriyani

mammooty-farmer

mamootty1

mammotty-and-biriyani

16 Responses to കൃഷി ചെയ്യൂമ്പോൾ മാത്രമല്ല മമ്മൂട്ടി സണ്‍ ഗ്ലാസ്‌ വയ്ക്കുന്നത്… പിന്നെയോ

 1. Pingback: dakota ダコタ

 2. Pingback: PARKER 万年筆

 3. Pingback: ヘッドポーター

 4. Pingback: dakotaバッグ

 5. Pingback: dakota 財布

 6. Pingback: G-SHOCK 人気

 7. Pingback: ポーター 店舗

 8. Pingback: dakota ダコタ

 9. Pingback: ダコタ 店舗

 10. Pingback: ダコタバッグ

 11. Pingback: dakota 財布

 12. Pingback: ダコタバッグ

 13. Pingback: ダコタ アウトレット

 14. Pingback: G-SHOCK 人気

 15. Pingback: ダコタ 長財布

 16. Pingback: dakotaバッグ

You must be logged in to post a comment Login