കഷ്ടം എന്ന് അല്ലാതെ എന്ത് പറയാന്‍

കഷ്ടം,, ഈ നാട്ടുകാര്‍ക്ക്‌ വേറെ പണി ഒന്നും ഇല്ലേ ?

 

You must be logged in to post a comment Login