കള്ളല്ലേ, ചുമ്മാ കളയാന്‍ പറ്റുമോ ?

 

 

 

കള്ളിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ കള്ളു കുടിയനെ നിങ്ങള്ള്‍ക്ക് ഇവിടെ കാണാം..
നിലത്തു റോഡില്‍ തൂവി പോയ കള്ളു മൊത്തി കുടിക്കുന്ന ഒരുവന്‍……. ….

ഇതാണ് മലയാളി …

You must be logged in to post a comment Login