ഒരു ചേഞ്ച്‌ അയികൊട്ടേ

എന്നും ഒരേ പല്ലവി ….

ഗുഡ് നൈറ്റ്‌.. സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്‌ .. അല്ലെ
ബോറയില്ലേ .. ഒരു ചേഞ്ച്‌ അയികൊട്ടേ

പണ്ടാരം .. അവിടെങ്ങാന്‍ പൊയ് കിടന്നുറങ്ങാന്‍ നോക്ക് …

You must be logged in to post a comment Login