ഒബാമ മലയാളിയാണോ ? Is obama a malayali?

 

ഒരു മലയാളിയുടെ അടിസ്ഥാന ഗുണങ്ങള്‍ പലതും ഒബാമയില്‍ കാണുന്നുണ്ട്.

ഈ ഫോട്ടോ നോക്കുക. Then you can decide.. 

അമേരിക്കന്‍  മലയാളികളുടെ അടുത്തു നിന്നും കിട്ടിയതവും ഈ സ്വഭാവം ..

 

If you an Obama fan, don’t worry.. He does not have any such funny characters..

Here you can see the real incident. Photos may mislead you. Watch this video

50 Responses to ഒബാമ മലയാളിയാണോ ? Is obama a malayali?

 1. Pingback: Google Manual Penalty Recovery

 2. Pingback: Google Penguin Penalty Recovery

 3. Pingback: unnatural links penalty revoked

 4. Pingback: listas de emails abertos

 5. Pingback: Search for property in Turkey

 6. Pingback: view website

 7. Pingback: http://www.MOCKDRAFTHQ.com/

 8. Pingback: interior designs

 9. Pingback: http://megapaydayloans.com

 10. Pingback: revitol

 11. Pingback: carb back loading results

 12. Pingback: visit the website

 13. Pingback: Read This Article

 14. Pingback: fifa 13 coin generator

 15. Pingback: Shemale escorts London

 16. Pingback: tufenkian

 17. Pingback: Elektrische Zahnbürsten

 18. Pingback: blog link

 19. Pingback: Netflix Canada

 20. Pingback: summerland

 21. Pingback: קידוח בטון

 22. Pingback: מדבקות בגלילים

 23. Pingback: bullpen

 24. Pingback: payday loan

 25. Pingback: need cash loan fast

 26. Pingback: cigarette electronique

 27. Pingback: California Liftmaster Opener Repair

 28. Pingback: Missouri

 29. Pingback: yaourtiere

 30. Pingback: fast cash

 31. Pingback: Keikos Cake

 32. Pingback: Vegas Indoor Skydiving

 33. Pingback: http://hotfile.com/dl/170107735/c98ce56/Bellevue_zip_code.zip.html

 34. Pingback: Bronzefiguren

 35. Pingback: http://thekeypointblog.wordpress.com

 36. Pingback: Choisir forfait

 37. Pingback: Tile and Grout Cleaning

 38. Pingback: useful reference

 39. Pingback: Book of Ra

 40. Pingback: Lantaarn Winkel

 41. Pingback: pret personnel

 42. Pingback: wholesale silver jewelry

 43. Pingback: equifax free credit score

 44. Pingback: http://tatuaggiandtattoo.blogspot.com

 45. Pingback: web

 46. Pingback: dating disasters

 47. Pingback: watch mirror mirror online free

 48. Pingback: Automaten

 49. Pingback: hardwoodflooringcost.org

 50. Pingback: simulation credit immobilier

You must be logged in to post a comment Login