എങ്ങനെ പ്രേമ ലേഖനം കൊടുക്കണം..

നിങ്ങള്‍ കൊടുക്കുന്ന പ്രേമ ലേഖനങ്ങള്‍ എല്ലാം അവള്‍ നിഷ്കരുണം കീറി കളയുകയാണോ…

വിഷമിക്കേണ്ട .. അതിനു ഒരു വഴി ഉണ്ട്.. എന്തനനല്ലേ…

ഇതാ അതിനുള്ള കുറുക്കു വഴി.. ഇനി ഒരു പെണ്ണും നിങ്ങളുടെ പ്രേമ ലേഖനം കീറി കളയില്ല …

2 Responses to എങ്ങനെ പ്രേമ ലേഖനം കൊടുക്കണം..

  1. joz July 9, 2012 at 12:53 pm

    premalekhanam poyaalum kuzhappamilla……………..pakshae 1000/-…..VENO????

  2. abdul samad May 24, 2012 at 12:38 pm

    very good invnsn

You must be logged in to post a comment Login