എങ്ങനെ പത്രം വായനയില്‍ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കാം ?

പലര്‍ക്കും പത്രം വായിക്കുവാന്‍ മടിയാണ്.. അങ്ങനെ ഉള്ളവരില്‍ പത്രം വായനയില്‍ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുവാനായി ഇതാ പുതിയ ഒരു പരീക്ഷണം..

ഇനി വായന തുടങ്ങിക്കോളൂ …

“ആശാന്റെ കാല്‍ തല്ലി ഒടിച്ചു…. ആഹാ ഫോട്ടോയും ഉണ്ടല്ലോ……….. ”
:

You must be logged in to post a comment Login