ഉരുണ്ടു മറിയല്‍


മുല്ല പെരിയാര്‍ പ്രശ്നത്തില്‍ ജയറാം ഇങ്ങനെയൊരുപ്രതികരിച്ചത്‌
പാവം.. സ്വന്തം ജീവനില്‍ പേടിയില്ലാതെ ആരുണ്ട്

You must be logged in to post a comment Login