ഈ പോലീസ്കാരിക്ക് ഒരു ഉഗ്രന്‍ സല്യൂട്ട്

മറ്റുള്ളവര്‍ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിന്നപ്പോള്‍ അപകടത്തില്‍ പെട്ട ഒരു യുവാവിനെ രക്ഷിക്കുവാന്‍ ശ്രമിച്ച ഹണി എന്ന വനിതാ പോലീസ് ഒഫിസിര്‍ ക്ക് അഫിവാദ്യങ്ങള്‍…

ഈ വാര്‍ത്ത‍ വായിക്കൂ

You must be logged in to post a comment Login