എന്നെ ഒന്ന് പീഡിപ്പികൂ … പ്ലീസ്

invitation for peedanam

ഫാഷൻ അതിരു കടന്നാൽ ഇതും ഇതിനു അപ്പുറവും കാണേണ്ടി വരും … ഫാഷന്റെ പേരിൽ എന്ത് തോന്നിയവാസവും കാണിക്കുവാൻ ചിലർ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പാവം പുരുഷന്മാർ … അങ്ങോട്ടെങ്ങാനും ഒന്ന് കാര്യമായി നോക്കിപോയാൽ പിന്നെ പീഡനം ആയി, കേസ് ആയി ..

.
ഈ വരവ് കണ്ടാൽ പീഡനം കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണോ അതോ പീഡനത്തിനു ഉള്ള ക്ഷണവുമായി നില്ക്കുകയാണോ ? അതോ വല്ല പട്ടിയും കടിച്ചു പറിച്ചതാണോ ? .

.
.

pennu orumbettal2

ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നല്ല കൈ കരുത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .. സൂക്ഷിക്കുക ..

22 Responses to എന്നെ ഒന്ന് പീഡിപ്പികൂ … പ്ലീസ്

 1. Pingback: Payday loans

 2. Pingback: アルマーニ 腕時計

 3. Pingback: アルマーニ 時計 メンズ

 4. Pingback: エンポリオアルマーニ 時計

 5. Pingback: G-SHOCK 人気

 6. Pingback: アルマーニ 腕時計

 7. Pingback: カシオ Gショック

 8. Pingback: アルマーニ 時計 メンズ

 9. Pingback: ポーター コラボ

 10. Pingback: ポーター リュック

 11. Pingback: アルマーニ 時計 メンズ

 12. Pingback: エンポリオアルマーニ 時計

 13. Pingback: アルマーニ 腕時計

 14. Pingback: G-SHOCK 腕時計

 15. Pingback: アルマーニ 時計 メンズ

 16. Pingback: アルマーニ 腕時計

 17. Pingback: coach 財布

 18. Pingback: coach バッグ

 19. Pingback: ロエベ 財布 メンズ

 20. Pingback: ロエベ メンズ

 21. Para Friv September 30, 2013 at 8:25 am

  The strange clothes, a style not culture at all, through their way of dressing, the people can appreciate the dignity of the person using it. Be the civilized cultural dress.

 22. Friv 4 July 27, 2013 at 5:54 pm

  very fun ! i like this photo =)

You must be logged in to post a comment Login