ഈ അച്ചായന്മാരുടെ ഒരു തൊലികട്ടി


നാട്ടില്‍ എലികളെ പോലെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ വിദേശത്ത് ചെന്നാല്‍ പുലികള്‍ ആകുന്ന കാഴ്ച ഇതാ ..

എത്ര മനോഹരമായി ആണ് ഈ ദമ്പതികള്‍ പാട്ടിനൊത്ത് ചുവടുകള്‍ വയിക്കുനത് .. simply superb

enjoy this wonderful video..

 

You must be logged in to post a comment Login