ഇനി പുരുഷന്മാർക്കും ബ്രാ ..

സ്ത്രീകൾ അതി മനോഹരമായ ബ്രാകൾ ധരിച്ചു നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ പല പുരുഷൻമാരും അസൂയയോടെ നോക്കാറുണ്ട് .. അത് പലപ്പോഴും ബ്രാകളുടെ സുന്ദരമായ ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ട് ആയിരിക്കും .. എന്നാൽ പല സ്ത്രീകളും പാവം പുരുഷന്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അത് പീഡനമായി പരിഗണിച്ചു അവരെ കുഴപ്പത്തിൽ ആക്കാറുണ്ട് ..

എന്നാൽ അത്തരം പുരുഷന്മാർക്ക് ഇതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത , ജപ്പാനിൽ ഒരു കമ്പനി പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി ബ്രാ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു …സ്തീകളുടെത് പോലെ നല്ല ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉള്ള സിൽകിന്റെ ബ്രാ തന്നെ ..

ഓണ്‍ലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് ആയ http://global.rakuten.com/ എന്ന സൈറ്റിൽ ഇത് വേണ്ടവർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം .. ബ്രാ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളുടെത് പോലെയുള്ള അടിവസ്ത്രങ്ങളും പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ലഭിക്കും ….

സ്ത്രീകളുടെ മനോഹരമായ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടു അസൂയ പെടുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണു ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപെടുന്നത് ..

1
2

3

4

5

6

7

8

9

You must be logged in to post a comment Login