ഇങ്ങനെ ആണോടാ കാറ്റു അഴിച്ചു വിടുന്നത് ..?

1-web-harthal-kanjirappally

ഇങ്ങനെ ആണോടാ കാറ്റു അഴിച്ചു വിടുന്നത് ..? ഒന്ന് പതുക്കെ വിടടാ .. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽകുന്നത് കാണാൻ മേലേ ? ഒരു ബഹുമാനമൊക്കെ വേണ്ടേ ?

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ഒരു ഹർത്താൽ ദിന കാഴ്ച ..

You must be logged in to post a comment Login