ആര് ആരെയാണ്‌ ചതിച്ചത്‌?

വീട്ടുകാർ വിവാഹത്തിന് എതിർത്തപ്പോള്‍ അവർ ഒരുമിച്ചു മരിക്കാന്‍ തയ്യാറായി,,,,,,,,,,,,
ഒരു കൂറ്റന്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളില്‍ നിന്നും അവർ ചാടി മരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു,,,,,,,
മൂന്നുവരെ എണ്ണുമ്പോഴേക്കും ഒരുമിച്ചു ചാടന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

മൂന്നുവരെ എണ്ണീ,,,,,,,,,,> കാമുകന്‍ ചാടീ,,,,,,,,, കാമുകി ചാടിയില്ലാ,,,, കാമുകന്‍ വീഴുന്നതും നോക്കി കാമുകി നിന്നു
അഞ്ചുസെക്കന്റ്‌ കഴിഞ്ഞപോള്‍ കാമുകന്റെ പാരച്യൂട്ട്‌ ഓണ്‍ ആയി,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ഇവിടെ ആര് ആരെയാണ്‌ ചതിച്ചത്‌?????
?

തെറ്റുകാർ

ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു,
ഭാര്യ ഉറക്കത്തില്‍ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവു വരുന്നു ഓടിക്കോ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ഇതു കേട്ടതും ഭർത്താവ്‌ അടുക്കള വാതില്‍ വഴി ഇറങ്ങി ഓടി,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,>>>>>

നിങ്ങള്‍ പറയൂ ഇവിടെ ആരാണു ചതിച്ചത്,,,,,,,??? തെറ്റുകാർ,,,,???

ഇവിടെ ആരും തെറ്റുകാരായി ജനിക്കുന്നില്ല സമൂഹമാണു അവരെ തെറ്റുകാരാക്കുന്നത്!!!!

You must be logged in to post a comment Login