അനന്യ – ഒടുവില്‍ ഊഹാപോഹങ്ങളെല്ലാം സത്യമായി


അങ്ങനെ അനന്യെയും അന്ജനെയ്നനെ പറ്റിയും പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഊഹാ പോഹങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു .. അനന്യ മാസങ്ങള്‍ അയി വീടും വീട്ടുകാരെയും ഉപേക്ഷിച്ചു, വിവാഹിതനും, കുട്ടികള്‍ ഉള്ളവനും ആയ അന്ജനെയനോടൊപ്പം കൊച്ചി യുലാണ് ഇപ്പോള്‍ താമസം..

പെണ്‍കുട്ടികളെ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുവാന്‍ പറഞ്ഞു വിടുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല പാഠമായിരിക്കട്ടെ..

ഏഷ്യാനെറ്റില്‍ അനന്യയുടെയും അന്ജനെയന്റെയും ഇന്റര്‍വ്യൂ ഇതാ കാണൂ ..

You must be logged in to post a comment Login